Bài viết về dupeGuruMe

by Smokervn 0bình luận

 dupeGuru ME – Find & Removes Duplicate Songs by Tags, Audio ContentDupeGuru ME là một phần mềm cho phép bạn xác định những file nhạc giống nhau trong bộ sưu tập nhạc của bạn. Nó không chỉ quét được các bài nhạc trùng nhau mà còn xác định vị trí các bài hát có tag giống nhau hoặc thông tin meta của thư viện nhạc của bạn. DupeGuru ME có các phiên bản chạy trên Windows, Mac và Linux. Chương trình hỗ trợ các định dạng như MP3, WMA, AAC ( định dạng iTunes ), OGG, FLAC, định dạng nhạc lossless AAC, WMA


Our Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart