Bài viết về extension chrome

by Master^o^ 0bình luận

Print Plus - Chọn và in những phần quan trọng của trang webThông thường, những trang web mà bạn truy cập đều được thiết kế chỉ để cho bạn xem. Khi bạn in trang web đó thì có thể nó sẽ không vừa vặn với khổ giấy A4 của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể nhờ sự trợ giúp của Print Plus - một extension của google chrome giúp bạn in những phần mà bạn chọn.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i