Bài viết về fedora

by rockydant 2bình luận

Tạo đĩa boot tất cả các hệ điều hành linuxBạn thấy mệt mỏi khi cứ phải tạo CD mới mỗi khi có phiên bản hay distro mới phát hành? Với NetbootCD bạn có thể downlad và cài đặt các hệ điều các hệ điều hành như Ubuntu, Debian, Fedora, openSESU, Mandriva, CentOS hoặc Slackware từ đĩa.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i