Bài viết về gỡ chương trình trong máy tính

by rockydant 0bình luận

Thêm lựa chọn Uninstall vào Menu của WindowsKhi bạn muốn uninstall một chương trình nào đó của Windows, bạn phải vào Control Panel, tìm công cụ Add/Remove Program, chờ đến khi cửa sổ load tất cả các chương trình. Sau đó tìm chương trình mà bạn muốn remove và bắt đầu uninstall chúng. Điều đó thật rắc rối. Nhưng với MenuUinstaller, tất cả chỉ là quá khứ.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i