Bài viết về giao diện classic

by rockydant 0bình luận

Hướng dẫn cài giao diện Gnome Classic vào Ubuntu 11.10Mặc định, Ubuntu 11.10 sử dụng giao diện Unity. Tuy nhiên nếu bạn không thích Unity, bạn có thể quay lại giao diện Classic Gnome từ các phiên bản trước. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i