Bài viết về hướng dẫn xem web bằng android

by rockydant 1bình luận

HoneyComb Tablet: Cách xem website như trên desktopTablet là các thiết bị tuyệt vời cho việc đọc và duyệt các trang web. Sử dụng touchpad rất trực quan và thuận tiện, màn hình máy tính bảng cũng không bị những hạn chế kích thước của điện thoại di động. Tuy nhiên, với trình duyệt web máy tính bảng, bạn sẽ nhận thấy rằng nhiều trang web tự động tải phiên bản di động của họ. Điều này là bởi vì trình duyệt bạn đang sử dụng xác định chính nó như là một ứng dụng dựa trên điện thoại di động đến các trang web bạn đang truy cập.
Bị giới hạn trong phiên bản di động của một trang web có thể được gây phiền nhiễu vì chúng thường thiếu tính năng được cung cấp bởi phiên bản máy tính để bàn. Nếu bạn muốn để xem phiên bản máy tính để bàn của các trang web trên Honeycomb tablet của Google Android, bạn sẽ vui mừng khi biết rằng có hai cách đơn giản ...


Our Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart