Bài viết về i4Siri

by rockydant 0bình luận

i4Siri: Siri dành cho những ai không có iPhone 4SSiri khi ra mắt rất được chào đón lẫn gặp phải nhiều thất vọng vì chỉ hoạt động trên iPhone 4S. Dĩ nhiên đây chỉ là vấn đề thời gian để có thể hack được phiên bản này chạy trên nhiều thiết bị khác. Trong thời gian đó bạn có thể thử với i4Siri.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i