Bài viết về iPhone 3

by CSTH Authors 0bình luận

35% người tiêu dùng Mỹ sẽ mua iPhone 5Theo một khảo sát mới đây của PriceGrabber, có ít nhất 35% người tiêu dùng Mỹ sẽ bỏ tiền tậu về chiếc điện thoại thế hệ tiếp theo của Apple một khi nó được trình làng.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i