Bài viết về icon pack

by Master^o^ 0bình luận

Hơn 500 icon Metro dành cho Windows 8Các icon metro đã được phổ biến từ hồi ra đời Windows Phone 7. Rất nhiều icon đã được đưa lên trên mạng để cho bạn tải về thay thế những icon mặc định của Windows. Phiên bản tiếp theo của Windows 8 cũng được thừa hưởng những icon đó từ Windows Phone 7.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i