Bài viết về jpg

by sajivn 0bình luận

PhotoMe: xem, phân tích và chỉnh sửa thông tin EXIF & IPTC của ảnh sốMặc dù Windows Explorer liệt kê toàn bộ thông tin của một bức ảnh trong khung preview nhưng việc phải chọn từng ảnh để chỉnh sửa thông tin bằng cách này thật là mất thời gian. Khi đó bạn sẽ cần đến PhotoMe.

by Binh Pham 0bình luận

6 cách để chuyển đổi file PDF sang file ảnh JPGMột giải pháp được đặt ra là “Tại sao lại phải chuyển đổi một văn bản PDF sang hình ảnh JPG ?”. Câu trả lời nằm trong cách mà chúng ta xem những văn bản PDF.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i