Bài viết về lưu tab

by rockydant 0bình luận

Quản lý Tabs trong Chrome dưới dạng câyTabs Outliner là một extension nhỏ gọn dành cho Chrome giúp bạn có một giao diện dạng cây tất cả tabs đang mở trong Google Chrome, cho phép bạn sắp xếp theo nhóm, thêm chú thích và lưu cả những những tab đã xem

by Master^o^ 0bình luận

Lưu lại trang web đang mở bằng cách gửi vào địa chỉ email[Chrome]Có nhiều công cụ giúp bạn có thể bookmark lại trang web đang mở để có thể tiếp tục mở lại lần sau mà không cần phải nhọc công tìm kiếm lại link. Tuy nhiên, Save & Email My Tabs có thể cung cấp cho bạn nhiều hơn thế nữa. Với khả năng lưu lại tab bạn đang mở vào email của bạn, bạn còn có thể gửi nhiều tab cùng lúc đến các địa chỉ của bạn bè mình một cách dễ dàng và thuận tiện.

by Master^o^ 0bình luận

Lưu lại nhiều tab thường xuyên mở để truy cập lần sau[Chrome]Mở nhiều tab cùng lúc để làm việc online không còn là chuyện hiếm, và việc thường xuyên mở lại các tab này có thể khiến nhiều người chán nản. Tab Bundler, một extension của Chrome, giúp bạn lưu lại các tab vào một nhóm được bạn định nghĩa. Chẳng hạn, những nhóm về âm nhạc, công việc...

by Master^o^ 0bình luận

Tab Shutter - Lưu các tab đang mở bằng liên kết tới tài khoản GoogleThỉnh thoảng, chúng ta muốn lưu lại tất cả các tab đang mở để có thể dễ dàng mở lại lần sau, vì việc mở lại các tab cũ đôi khi mất thời gian. Tab Shutter là một extension của Chrome giúp bạn lưu các tab hiện hành, do đó bạn có thể mở lại chúng sau. Tab Shutter liên kết với tài khoản google. Sau khi cài đặt, các bạn cần phải login bằng tài khoản google của mình. Sau đó, các bạn có thể tiến hành lưu các tab.

by Master^o^ 0bình luận

ZipTabs - Nhanh chóng lưu nhiều tab đang mở [Chrome]Thông thường, chúng ta muốn nhanh chóng đóng cửa sổ trình duyệt của chúng ta nhưng không muốn mất tất cả các tab đang được mở. Đặc biệt khi chúng ta đang khi nghiên cứu một vấn đề, việc tìm kiếm và mở tất cả các tab một lần nữa có thể trở nên mệt mỏi. ZipTabs, một extension của Chrome, giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép bạn lưu nhiều tab vào một file zip duy nhất. Các file zip chứa các tập tin HTML với tất cả các nguồn tài nguyên bao gồm hình ảnh, text... ZipTabs có một trình đơn pop-up hiển thị tất cả các tab đã mở, và bạn luôn có thể lựa chọn những tab mà bạn muốn lưu.


Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh