Bài viết về lưu tab đang mở trên chrome

by Master^o^ 0bình luận

Tab Shutter - Lưu các tab đang mở bằng liên kết tới tài khoản GoogleThỉnh thoảng, chúng ta muốn lưu lại tất cả các tab đang mở để có thể dễ dàng mở lại lần sau, vì việc mở lại các tab cũ đôi khi mất thời gian. Tab Shutter là một extension của Chrome giúp bạn lưu các tab hiện hành, do đó bạn có thể mở lại chúng sau. Tab Shutter liên kết với tài khoản google. Sau khi cài đặt, các bạn cần phải login bằng tài khoản google của mình. Sau đó, các bạn có thể tiến hành lưu các tab.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i