Bài viết về lập lịch mạng xã hội

by Master^o^ 0bình luận

Do Share - Lập Lịch bài viết lên Google + [Chrome]Lập lịch các bài viết trên các mạng xã hội có thể dẫn đến nhiều lợi ích, và có thể có nhiều mục đích sử dụng. Ví dụ, bạn có thể muốn sắp xếp một tweet thông báo sự ra mắt của một cái gì đó quan trọng với bạn, hoặc một bài viết Facebook muốn những người thân yêu của bạn sinh nhật hạnh phúc. Đối với hai dịch vụ phương tiện truyền thông xã hội phổ biến nhất, Twitter và Facebook, một số công cụ tồn tại cho phép bạn làm điều đó. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng Google+, Do Share có thể giúp đỡ bạn. Do Share, một tiện ích mở rộng của Google Chrome, cho phép bạn lập lịch để tự viết bài lên trên Google+ một cách tiện lợi và dễ dàng.


Our Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart