Bài viết về lễ Tạ ơn

by Dr.Tran 0bình luận

Doodle của Google nhân ngày lễ Tạ ơn - 12 trứng phục sinh"Doodle" của Google gần đây nhất là một chú gà có khả năng tương tác. Rất nhiều người đã mò mẫm với nó để tìm ra được 12 trứng phục sinh mà nhà tìm kiếm lớn nhất thế giới ám chỉ. Sau đây là 12 trứng phục sinh của Google.

by Dr.Tran 0bình luận

Chúc mừng lễ Tạ ơn: kỷ niệm với các "Doodle" của GoogleHãy cùng nhau "chiêm ngưỡng" biểu tượng của Google trong hơn thập kỷ qua.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i