Bài viết về mẹo Android

by rockydant 1bình luận

Thay đổi nhạc chuông với Ring CommanderNhạc chuông là một đề tài rất thú vị, càng tuyệt vời hơn nữa khi các thiết bị smartphone dùng hệ điều hành Android còn có cả một bộ sưu tập nhạc chuông lớn. Nhưng nếu bạn muốn có một bản nhạc chuông riêng của mình thì bạn phải thực hiện vài thao tác. Bài viết này xin giới thiệu với mọi người app Ring Commander giúp dễ dàng thay đổi nhạc chuông.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i