Bài viết về mời bạn tham gia google+

by Master^o^ 0bình luận

Mời mọi người tham gia Google+ bằng cách đơn giảnMột trong những vấn đề với Google+ cho đến nay, là việc mời người khác tham gia google+. Bạn chỉ có thể mời người khác khi bạn biết được địa chỉ email của họ. Ngoài ra, bạn chỉ có thể mời tối đa 150 người, mỗi lần gõ địa chỉ email thật sự rất cực khổ và phiền toái. Đồng thời, để nhớ được tất cả những địa chỉ email này có thể là một việc không phải ai cũng làm được.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i