Bài viết về mở ứng dụng bằng cách lắc

by CSTH Authors 0bình luận

Lắc điện thoại để chạy ứng dụng với AppShakerNếu bạn muốn chạy một chương trình trên thiết bị Android mà không cần phải trở về màn hình homescreen hay danh sách app, AppShaker sẽ giúp bạn làm điều đó. Ứng dụng miễn phí này cho phép bạn chạy một ứng dụng được bạn chọn sẵn chỉ với việc lắc máy. AppShaker là một ứng dụng khá hữu ích cho những người thường xuyên sử dụng ứng dụng chụp màn hình.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i