Bài viết về nâng cấp winxp thành win8

by Master^o^ 0bình luận

Cách nâng cấp windows xp lên windows 8Người dùng windows xp muốn nâng cấp lên windows 8 mà không thông qua windows 7, vista chỉ cần tốn 39.99USD cho đến 31/1/2013.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i