Bài viết về nữ sử dụng google+

by CSTH Authors 0bình luận

Google+: Chưa nhiều người dùng nữĐầu tiên, Google+ rất thu hút nam giới, nhưng càng về sau, ước tính số lượng phái nữ sử dụng mạng xã hội của dịch vụ tìm kiếm khổng lồ này ngày càng tăng.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i