Bài viết về nghiên cứu infographic

by rockydant 0bình luận

[INFOGRAPHIC] Bạn có thể tìm việc làm với Facebook không?Với câu hỏi như trên, khoảng 18.400.000 người Mỹ trả lời có, họ đã tìm được việc làm thông qua Facebook. Và mặc dù trang này đứng số một trong số các lựa chọn, Twitter và Linkedln cũng không kém phần thua sút, khoảng 8 triệu người từ Twitter và 10.2 triệu người Mỹ cũng đã tìm được việc làm.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i