Bài viết về nhạc và mạng xã hội

by TrietTM 0bình luận

Rexly: Ứng dụng iOS nghe nhạc tích hợp mạng xã hộiNghe nhạc online và chia sẻ ngay lập tức những tác phẩm hay lên các trang web mạng xã hội đang là một hoạt động được ưa chuộng hiện nay, tuy nhiên phần lớn các ứng dụng nghe nhạc có tích hợp chức năng mạng xã hội vẫn chưa thực hiện tốt nhiệm vụ của nó, nhất là việc upload cũng như nghe trực tuyến các bài nhạc diễn ra quá lâu. Để xóa bỏ những bất cập đó, một ứng dụng iOS mới mang tên Rexly đã ra đời.


Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh