Bài viết về nhấn phải chuột tablet

by Master^o^ 0bình luận

Cách nhấn phải chuột trên tablet dùng windows 8Bạn vừa cài đặt Windows 8 trên máy tính bảng, bạn cũng cài đặt toàn bộ driver cần thiết và bây giờ bạn đang tìm cách thay các theme, âm thanh,... mặc định của hệ thống. Để làm điều này, bạn muốn mở cửa sổ Personalization bằng cách kích chuột phải và đột nhiên một câu hỏi bật lên trong tâm trí của bạn. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để thực hiện việc click chuột phải trên màn hình cảm ứng?


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i