Bài viết về note android

by Smokervn 1bình luận

Chop Chop – ứng dụng ghi chú trên AndroidChop Chop lả một ứng dụng ghi chú cho Android hỗ trợ tính năng nhập dữ liệu độc nhất giúp cho người dùng chuẩn bị và quản lý những ghi chú một cách hiệu quả nhất trên thiết bị của mình. Chop Chop là một ứng dụng tiện dụng cho người sử dụng cần phải ghi chú nhanh trong buổi học, hội nghị hoặc là khi tham gia một bài giảng và giải quyết nhiều loại giữ liệu khác nhau như chữ, số, check list hay những thứ khác.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i