Bài viết về phòng tránh malware

by rockydant 0bình luận

Hướng dẫn báo Website xấu bằng Smartscreen Filter trong IE 9Một trong những công nghệ hàng đầu của Microsoft bảo vệ chúng ta khỏi các mối nguy hiểm từ web chính là bộ lọc SmartScreen trên trình duyệt Internet Explorer. Kể từ khi được phát triển rộng rãi, nó đã trở nên một phần quan trọng không thể thiếu cho người dùng máy tính khi muốn báo một website chứa malware.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i