Bài viết về phiên bản mới của Gmail. thủ thuật Gmail

by rockydant 0bình luận

Quay trở lại giao diện cũ của GmailKể từ khi Gmail thay đổi giao diện của mình, rất nhiều lựa chọn đã không còn nữa. Chưa thể nói giao diện này có thể trở nên thành công không nhưng hầu hết người dùng đều cảm thấy giao diện lạ lẫm. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách trở về giao diện cũ của Gmail.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i