Bài viết về phiên bản windows 8 release

by Master^o^ 0bình luận

Microsoft công bố ngày ra mắt phiên bản Windows 8 ReleaseTin tốt cho các tín đồ sử dụng windows 8. Steven Sinofsky-thuộc ban điều hành Microsoft vừa công bố ngày ra mắt phiên bản hoàn chỉnh cuối cùng của Windows 8 vào ngày 26/10/2012.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i