Bài viết về quản lí extension

by Master^o^ 0bình luận

Tự động bật Extension trên các website chỉ định trước[Chrome]Nếu bạn có một lượng lớn các extension được cài đặt và mong muốn quản lí chúng được hiệu quả hơn, thì Extension Automation có thể hữu ích cho bạn. Extension này giúp bạn bật và tắt các extension tự động từ các website được chỉ định trước, giúp bạn tránh được sự lãng phí bộ nhớ khi chạy các extension không cần thiết.

by Master^o^ 0bình luận

Extensions Manager - Dễ dàng quản lý các extensions, Themes & AppsĐôi lúc, việc quản lý quá nhiều extension trên Chrome có thể khiến bạn đau đầu, bạn không thể nhớ hết được những extension nào không xài, những extension nào cần được nâng cấp... Hôm nay, tôi xin giới thiệu các bạn một extension có tên là Extensions Manager, có thể giúp bạn quản lí không chỉ là những extension, còn theme và apps một cách hiệu quả.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i