Bài viết về quản lí kết nối

by Master^o^ 0bình luận

rsrdp - Quản lí nhiều kết nối tới máy tính khác cùng lúcĐôi khi, bạn cần phải kết nối từ xa tới nhiều máy tính cùng một lúc. Tuy nhiên, ứng dụng remote desktop của Windows ko có quản lí nhiều session. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu các bạn sử dụng rsrdp, một ứng dụng quản lí, cho phép thiết lập các kết nối máy tính từ xa bằng cách chuyển đổi giữa chúng trong cùng một ứng dụng. Bạn có thể tạo kết nối giữa các máy chủ được xác định trước, và cung cấp các tùy chọn mở rộng để làm cho nó dễ dàng được xem từ xa.


Our Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart