Bài viết về quản lí mật khẩu

by Master^o^ 0bình luận

PasswordBox - Tăng cường bảo mật password online [Chrome]Password là người bạn đồng hành của tất cả mọi người sử dụng máy tính, giúp bạn bảo vệ được dữ liệu quý giá của mình. Tuy nhiên, để cho password được an toàn, bạn thường xuyên phải thay đổi password của mình, điều này khiến bạn dễ phiền hà khi phải nhớ pass mới. PasswordBox, một extension của Google Chrome có thể giúp bạn lưu lại pass của nhiều ứng dụng khác nhau và được bảo vệ bằng một password chính.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i