Bài viết về realtek

by Master^o^ 1bình luận

Tải về Driver Realtek HD Audio cho Windows 8Realtek đã vừa mới nâng cấp codec HD Audito lên R2.69 và phiên bản mới nhất này đã hỗ trợ Windows 8. Người dùng windows 8 có thể tải về cài đặt driver audio Realtek để có thể tinh chỉnh âm thanh cho windows 8 của mình được hay nhất.


Our Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart