Bài viết về restore

by rockydant 1bình luận

Downgrade iOS 6 beta về iOS 5.1.1Vì chưa hoàn chỉnh, hiện tại iOS 6 vẫn chưa chính thức được ra mắt công chúng. Tuy nhiên nếu bạn đã vô tình up lên phiên bản này và muốn quay trở lại 5.1.1, bài viết sẽ hướng dẫn bạn thực hiện.

by rockydant 0bình luận

Restore những Bookmark lỡ xóa trong Firefox và ChromeThật không may khi vô tình xóa những file quan trọng hay những bookmark mà bạn đã luôn trong Firefox hoặc Chrome. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cứu vãn những tình huống này bằng một số tính năng có sẵn trong Firefox và Chrome.

by rockydant 0bình luận

Backup và Restore packages trên Ubuntu với AptoncdAPTonCD là một cách giúp dễ dàng backup các package vào đĩa hoặc file ISO. Bạn có thể nhanh chóng restore các packages trên hệ thống Ubuntu mà không cần download gì khác.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i