Bài viết về rumour

by TrietTM 0bình luận

iOS sẽ có thêm ứng dụng iChat?Một vài dòng code ẩn trong iOS 5 vừa mới được phát hiện cho thấy nhiều khả năng Apple sẽ phát triển một dịch vụ mới, tạm gọi là iChat.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i