Bài viết về sản phẩm mới của Google+

by rockydant 0bình luận

Google+ tính hợp tính năng Google AppsGoogle vừa thông báo sẽ thêm một số các tính năng mới vào Google+, bao gồm cả khả năng sử dụng Google+ từ tài khoản Google App.

by rockydant 0bình luận

Google+ sẽ hỗ trợ Google Apps trong vài ngày tớiGoogle vừa giới thiệu rằng Google+ sẽ hỗ trợ tài khoản Google apps trong vài ngày tới.


Our Sponsor

Build wedding website * Cách học từ vựng nhanh