Bài viết về sử dụng NppDocShare

by Master^o^ 0bình luận

NppDocShare - Chỉnh sửa tài liệu cùng lúc trên nhiều máy[Notepad++]Hiện nay, có rất nhiều plugin được bổ sung đã làm cho Notepad++ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong đó, NppDocShare là một trong những plugin đó. NppDocShare giúp mọi người trong cùng một mạng có thể cùng lúc chỉnh sửa tài liệu một cách thoải mái. Bạn chỉ việc kết nối mạng và bạn sẽ có thể chỉnh sửa tài liệu trong thời gian thực mà không có bất kì lag hay chậm trễ nào.


Our Sponsor

Free wedding website * How to learn by heart