Bài viết về sử dụng google doc

by Master^o^ 0bình luận

G New Doc - Tạo tài liệu google docs và nhiều tính năng hữu ích khácGoogle Docs là một bộ phần mềm văn phòng trực tuyến với các tính năng mạnh mẽ để tạo, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu. Tất cả những gì bạn cần để tạo ra các file tài liệu, bản vẽ, bảng, trình chiếu...thông qua 1 click chuột là sử dụng phần mở rộng của Chrome. Với phần tiện ích mở rộng này, bạn có thể tạo ra các file phục vụ văn phòng mà không cần mở Google Docs. Bạn chỉ cần click vào nút, xác định loại tài liệu, Google Docs sẽ mở trong tab mới và bạn có thể bắt đầu viết nội dung file.

by Master^o^ 0bình luận

Syncdocs - sao lưu, đồng bộ và mở tài liệu bằng Google DocsSyncdocs là một ứng dụng giống như Dropbox cho phép người dùng có thể đồng bộ hóa tài liệu ở trên Google Gocs, như là spreadsheets, presentations... với PC. Điều này giúp loại bỏ sự cần thiết phải có để có thể tải về các tài liệu từ Google Docs bằng tay hoặc sử dụng Google Docs plug-in cho Office để mở và chỉnh sửa chúng từ máy tính để bàn.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i