Bài viết về sử dụng telnet

by rockydant 0bình luận

Telnet và cách sử dụngTelnet là một trong những thuật ngữ công nghệ cao mà thỉnh thoảng bạn có thể nghe thấy, nhưng không phải trong một quảng cáo hoặc một danh sách tính năng của bất kỳ sản phẩm bạn có thể mua. Đó là bởi vì nó là một giao thức, hoặc một ngôn ngữ được sử dụng để nói chuyện với máy tính và các máy khác, không chỉ có vậy, Telnet thực sự là một "ông già" trong thế giới Internet, có niên đại từ năm 1973.
Vậy Telnet là gì, được dùng vào việc gì?


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i