Bài viết về tìm hiểu Linux

by rockydant 0bình luận

Infographic: Lịch sử LinuxNếu có một thứ gì đó khiến ông chủ của Microsoft, Bill Gates không thể ngăn cản được thì đó chính là sự bùng nổ của Linux và các phần mềm miễn phí, chấm dứt khẩu hiệu "Nếu bạn muốn phần mềm tốt, bạn phải trả tiền cho nó". Linux đã thể hiện được ưu điểm của mình, đó là khả năng sản xuất ra được phần mềm tốt cho một hệ điều hành tốt, sau đó miễn phí cho tất cả mọi người.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i