Bài viết về tìm lại file bị xoá

by rockydant 1bình luận

Recover file đã bị xoá trong Windows 7Tất cả chúng ta đều biết tầm quan trọng của backup dữ liệu. Chúng ta luôn phải backups và dùng nhiều biện pháp khác nhau để backup dữ liệu. Nhưng tai nạn lại thường xảy ra cho dù bạn có là người cẩn thận thế nào đi nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta lỡ tay xoá file quan trọng?
Câu trả lời nằm ở Windows 7. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách phục hồi file đã xoá bằng cách sử dụng Resotore Previous Versions


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i