Bài viết về thủ thuật excel

by rockydant 0bình luận

Thêm background vào ExcelChart, numbers, worksheets... là những công cụ không thể thiếu trong một buổi present. Bài viết sẽ giới thiệu bạn cách để thêm các hình ảnh đồ hoạ đó vào Excel.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i