Bài viết về thay Gnome thành KDE

by rockydant 0bình luận

Biến giao diện chương trình Gnome thành giao diện KDE với Oxygen-GTKMọi người dùng Linux đều được lựa chọn hai giao diện chính là Gnome và KDE. Tuy nhiên hiện tại rất nhiều người dùng muốn kết hợp cả hai giao diện đó mặc dù việc đó gần như không thể thực hiện. Một dự án đã được thực hiện để biến việc đó thành hiện thực.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i