Bài viết về trò chơi facebook

by Smokervn 1bình luận

TeamCrossword: Chơi game ô chữ với bạn bè trực tuyếnTeam Crossword, được tạo bởi phòng lab Microsoft FUSE, là một cách để giải quyết các ô chữ theo nhóm ( mặc dù bạn cũng có thể chơi cá nhân ).

by CSTH Authors 0bình luận

Trò chơi trên Google + không làm phiền bạn như ở FacebookTại sao Trò chơi trên Google + không làm phiền bạn như ở Facebook?

Như các chuyên gia công nghệ cao khác đã lưu ý, một trong những điều tốt đẹp về Google + là nó ít gây phiền nhiễu so với Facebook.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i