Bài viết về truyền dữ liệu

by rockydant 0bình luận

Truyền dữ liệu từ ổ cứng thông qua Remote DesktopBạn đã bao giờ có một file trên usb mà bạn cần sử dụng trên một máy tính ở một tòa nhà khác nằm ở bên kia thế giới? Bạn có thể thực hiện bằng cách cắm usb vào máy bạn và forward dữ liệu thông qua remote máy tính.

by Master^o^ 4bình luận

Transfer On Lan - Dễ dàng truyền file giữa 2 máy xài hệ điều hành khácTruyền file giữa 2 máy cùng hệ điều hành thì thật dễ dàng. Tuy nhiên, khi 2 hệ điều hành là khác nhau, thì việc truyền file qua mạng nội bộ là cực kỳ khó khăn. Transfer On Lan là một tiện ích đa hệ có thể giúp bạn truyền file dễ dàng, không phải cấu hình nhiều. Ngoài ra, tiện ích còn cho phép các bạn ẩn mình từ danh sách, người ngoài không thể nhận diện được máy tính của bạn.

by Master^o^ 0bình luận

FTP Droid - Truyền dữ liệu vào Android từ khắp mọi nơiKhi tôi sử dụng những dịch vụ dựa trên công nghệ "đám mây" như Dropbox hoặc SkyDrive, tôi đều không hiểu sự khác biệt của nó so với một sử dụng thông qua FTP. Sau này, tôi biết được rằng, sự khác biệt duy nhất giữa những dịch vụ này so với FTP, đó là những dịch vụ này cho phép bạn "trỏ vào và click" y chang khi bạn thao tác trên máy tính của bạn. khi bạn sử dụng FTP, bạn phải thêm một bước để chạy một ứng dụng client, remote tới FTP server, trước khi có thể upload hay download file.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i