Bài viết về tuỳ chỉnh trong Mac

by rockydant 0bình luận

Hướng dẫn thêm Contact vào màn hình Login và Lock trong OS XBạn đã bao giờ bị lạc laptop? Việc đó có thể sẽ không thường xảy ra, nhưng nếu nó xảy ra bạn sẽ rất khó khăn trong việc tìm lại cũng như rất khó khăn cho bất kỳ người tốt nào muốn tìm ra chủ của chiếc máy. Để tránh trường hợp đó, bạn có thể thêm thông tin của mình vào ngay màn hình Login hay màn hình Lock máy.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i