Bài viết về vmware player 5

by Master^o^ 0bình luận

Tải về VMware Player 5 miễn phí cho Windows 8VMware, một kiến trúc ảo hóa và điện toán đám mây nổi tiếng, vừa cho ra phiên bản mới nhất của VMware là VMware workstation v9.0, VMware Fusion v5.0 (dành cho MAC), và VMware Player v5.0 (dành cho windows). Tất cả các phiên bản này đều tương thích với windows 8 với nhiều tính năng mới.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i