Bài viết về wifi cho iOS

by CSTH Authors 0bình luận

Skype mở rộng dịch vụ Wi-Fi cho iOSBạn đã bao giờ gặp trường hợp đang ở trong một sân bay, quán cà phê, hoặc nơi công cộng mà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hotspot, nhưng bạn không có thời gian và mong muốn tạo ra một tài khoản mới để sử dụng dịch vụ? Skype đã giúp người dùng máy tính xách tay với tình trạng khó khăn này từ năm 2009 với Skype Wi-Fi và bây giờ mở rộng cho các thiết bị IOS.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i