Bài viết về xóa bạn bè

by Master^o^ 0bình luận

Xóa khỏi danh sách những người không hay vào Google+ với Uncircle+Để tìm và xóa khỏi danh sách của bạn những người không hoạt động thường xuyên trên tài khoản Google+ của bạn có thể khá mệt mỏi. Uncircle + là một extension của Google Chrome cho phép bạn dễ dàng xóa những người không hoạt động từ vòng tròn Google+ của bạn, để bạn có thể thêm nhiều người hơn trong vòng tròn của bạn vì bạn chỉ có thể thêm tối đa 5000 bạn bè vào vòng tròn trong Google+. Mặc dù con số 5000 là đủ đối với nhiều người, Uncircle+ vẫn rất hữu ích khi bạn muốn thanh lọc danh sách của mình, giữ lại những người bạn thực sự "thân thiết" nhất.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i