Bài viết về xóa history

by Master^o^ 0bình luận

Privacy Agent - Xóa tất cả Cookies, cache và history trên máy tínhThông thường, khi truy cập một website, trình duyệt của bạn sẽ lưu lại cookies, history của trang web đó. Cookie là một file nhỏ để lưu thông tin truy cập trên trang web của bạn. Đôi lúc, những thông tin này cần được xóa để bảo mật. Tuy nhiên, nếu bạn xài nhiều trình duyệt thì việc phải mở từng trình duyệt lên để xóa có vẻ mất thời gian. Privacy Agent là một ứng dụng windows cho phép bạn xóa những thông tin riêng tư khi truy cập web từ các trình duyệt web như là Chrome, Firefox, IE, safari.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i