Bài viết về xóa windows.old

by Master^o^ 0bình luận

Cách xóa thư mục Windows.old trên Windows 8Windows 8 Release Preview (RP) đã sẵn sàng để tải về hơn 1 tuần nay. Phiên bản mới của Windows 8 hỗ trợ nâng cấp từ phiên bản cũ giống như bản Developer Preview và Consumer Preview.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i