Bài viết về xem TV trên máy tính

by kenisk 1bình luận

Biến máy tính thành TVTại sao phải mua HDTV khi bạn có một màn hình hoàn hảo ngay trước mặt bạn? Làm thế nào để TV kết nối trực tiếp vào máy tính của bạn.
Mọi người luôn muốn để một chiếc Tivi Internet tronng phòng khách. Thị trường có đầy đủ phương tiện kết nối với truyền thông Internet với HDTV. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn làm ngược lại, và kết nối TV đến một màn hình nhỏ hơn của máy tính? Để tiện hơn cho cho việc bạn muốn vừa làm những việc khác trên máy tính vừa xem tivi.


Our Sponsor

BMW 320i * BMW 520i * BMW 720i